Verklaring bij de kerkdiensten

Vrienden:

De Bijbel en het Christian Science leerboek zijn onze enige predikers. Wij zullen nu bijbelteksten lezen en daarmee verbandhoudende gedeelten uit het leerboek van onze kerk; deze vormen onze preek.

De Heilige Schrift met het woord van ons leerboek, dat de bijbelteksten in hun geestelijke betekenis bevestigt en verklaart, zoals deze van toepassing zijn voor alle tijden — verleden, heden en toekomst — vormen tezamen een preek die niet van de waarheid afwijkt, niet gebonden of besmet is door menselijke hypothesen en die goddelijk 
gezag heeft.

De middagdienst (of avonddienst) is een herhaling van de ochtend­dienst.*

*Niet voor te lezen wanneer er slechts één dienst wordt gehouden.

Vragen