Mededeling over de aanhalingen

De citaten in dit Kwartaalboekje geven aan uit welke aanhalingen uit de Bijbel (Herziene Statenvertaling, editie 2017) en Wetenschap en Gezondheid (1971 of latere druk) iedere les is samengesteld. De volgende bijbelaanhaling toont hoe het citaat gelezen moet worden.

Als de aanhaling is
     255:1 — lees tot aan het einde van de alinea
     255:1 Naarmate — begin te lezen bij Naarmate op regel 1
     255:1 (alleen) — lees alleen de zin die begint en eindigt op regel 1

De nummering in het programma van stellingen van Christian Science  (blz. 330–340) wordt niet gelezen, en de nummers van de Grondstellingen (blz. 497) en die van de vier stellingen op blz. 113 worden niet gelezen behalve wanneer zij in hun geheel worden voorgelezen.

Vragen