Doa Bapa Kami

Sang Guru kita bersabda: ”Karena itu berdoalah demikian”, lalu diberikannya doa yang memenuhi semua keperluan insani. . . . Baiklah saya kemukakan di sini makna rohaniah Doa Tuhan, sebagai yang saya pahami:

     Bapa kami yang di sorga,
         Allah, Ibu-Bapa kami, mahaselaras,

     Dikuduskanlah nama-Mu,
         Yang Esa, yang patut disembah.

     Datanglah kerajaan-Mu,
         Kerajaan-Mu telah datang; Engkau senantiasa hadir.

     Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga
         Insafkanlah kami mengetahui, bahwa Allah — seperti di surga, demikian
         juga di bumi — mahakuasa, mahatinggi.

     Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya
         Berilah kami kasih karunia untuk hari ini; beri makanlah perasaan kasih
         yang sangat kelaparan;

     Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
     orang yang bersalah kepada kami;

         Dan Kasih dicerminkan dalam kasih;

     Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
     daripada yang jahat.

         Dan Allah tidak membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan melepaskan
        kami daripada dosa, penyakit, dan maut.

     Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
     selama-lamanya.

         Karena Allah itu tidak berhingga, yang mahakuasa, segala Hidup, Kebenaran,
         Kasih, atas semua — dan Semua.

Dari Ilmupengetahuan dan Kesehatan dengan Kunci untuk Kitab Suci
karangan Mary Baker Eddy, hlm. 16–17

Pertanyaan-pertanyaan