De Christian Science bijbelles

De Bijbel is de kern van Christian Science. Mary Baker Eddy, de grondlegster van Christian Science, voelde zich als kind intuïtief tot de Bijbel aangetrokken, en bestudeerde hem later intensief in haar volwassen jaren. Door deze studie ontdekte zij de genezende macht van God en leerde die uit de eerste hand kennen. Dit inspireerde haar om zich meer te verdiepen in de heilige Schrift om de geestelijke betekenis ervan te doorgronden, wat haar uiteindelijk bracht tot het schrijven van het boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift. De Bijbel en Wetenschap en Gezondheid vormen samen de prediker van de Christian Science Kerk.

Christian Scientisten volgen Eddy’s sterke voorbeeld van bijbelstudie en doorzoeken de Schrift op geestelijke waarheden. De bijbellessen, gepubliceerd in het Christian Science Kwartaalboekje, zijn een belangrijk onderdeel van deze studie. Iedere week is er een nieuwe les, samengesteld uit met elkaar in verband staande aanhalingen uit de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid, met het doel aan te tonen dat de problemen waarmee de mensen iedere dag geconfronteerd worden – van ziekte en verwondingen tot financiële problemen, ongelukkige relaties en zo meer – worden aangepakt en genezen door Gods wetten zoals die in de Bijbel worden getoond. Als mensen inzien dat zij daadwerkelijk geholpen worden door wat zij leren van de bijbellessen, is het vanzelfsprekend dat zij begrijpen hoe de geestelijke waarheden die zij in de bijbellessen vinden ook toegepast kunnen worden op misdaad, milieukwesties, en andere globale uitdagingen.

Aan het einde van de week waarin een les bestudeerd is, wordt hij voorgelezen als de zondagspreek in Christian Science kerken overal ter wereld. Door te luisteren naar de les met begrip en inspiratie, voortkomend uit de studie en toepassing van de ideeën die in de les worden aangereikt, ontstaat er een genezende atmosfeer die alle aanwezigen omvat en weldoet. De les is ook van groot belang in de Christian Science zondagsscholen, waar jonge mensen leren hoe zij geestelijke wetten in hun eigen leven kunnen toepassen en daarmee niet alleen zichzelf helpen maar ook iedereen met wie zij omgaan.

Het Christian Science Kwartaalboekje bevat alle informatie die je nodig hebt om de les zelf te bestuderen. Om een exemplaar te verkrijgen, kunt u contact opnemen met een Christian Science Leeskamer.

Voor meer informatie over de Bijbel, Mary Baker Eddy, Wetenschap en Gezondheid, de prediker van de Christian Science Kerk, zondagspreken, zondagsschool, en de wijze waarop Christian Science persoonlijke en globale problemen kan genezen, bezoek ChristianScience.com.

 

 

Banner: © manusapon kasosod/Moment/Getty Images